×

Varning

JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 467
+
U-trappa

U-trappa

U-Trappa en dedikerad plats för en trappöppning

U-trappan, är den trappform som närmast liknar en spiraltrappa. På samma sätt som spiraltrappan svänger den runt sin egen axel gör U trappan en 180 graders sväng dvs en halvrotation. En U-trappa upptar sin plats på ett mer koncentrerat sätt. Designtrappan gör U-trappor med en svängd mittbalk, vilket möjliggör användandet av utrymmet under trappan. Ett exempel på detta ser du i vårt referens projekt EF Education där skrivaren är placerad så att passage sker under trappan. Mer om EF trappan kan du läsa här. En U-trappa som går mellan många våningar är en bra lösning. Speciellt om det finns ett sk. trapphus, då blir trappan koncentrerad till en enda plats i byggnaden och det är lättare att på ett effektivt sätt möblera kring trappan.

Ekonomi

En U-trappa är mer kostsam än en rak trappa och en L-trappa. En kostnadseffektiv lösning är att ha U-trappan så att den följer befintliga väggar, d.v.s kostnaden för räcket på andra sidan försvinner helt, dock skall det enligt lag alltid finnas en handledare även på den sidan där det endast finns en vägg. Priset varierar stort beroende på materialval. Bok är t.ex billigare än ek. De material som är mest kostsamma är, sten, glas och rostfritt. När du beställer en U trappa så tillverkas den exakt efter dina mått. Det är så våra trappor får en optimal passform.

Utseende

En u- trappa kan tillverkas på flera olika sätt. Du kan få den med en centerbalk eller två vanger i sidorna eller i mitten. En U-trappa kan med fördel tillverkas som en enbalkstrappa med en mjuk sväng. Fördelen med en enbalkslösning är att trappan blir väldigt luftig. När du behöver ha riktigt breda steg så är det att föredra att ha två stödbalker, vilket ofta är nödvändigt i offentlig miljö. Designtrappan ritar alltid upp sina projekt i 3d så att du som kund förstår hur trappan kommer att se ut.

Funktionalitet

Det är dumt att kompromissa med att göra en brant rak trappa, då är det mycket bättre att använda sig av U- formad eller en L-formad trapplösning. En U-trappa kan fås med en vilplan eller utan vilplan. I trånga utrymmen är det att föredra att inte använda en vilplan det ger dig en bekvämare trappa att gå i. Storleksmässigt finns det inga direkta begränsningar för hur stor trappan kan vara. En normalbredd på en gångvänlig trappa i hus är 900mm-1000mm och i offentlig miljö kan bredden vara 2000 mm, lite beroende på hur frekvent trappan används. Väljer du att göra öppningen större en själva trappan får du ett helt annat ljusflöde. Detta är till stor del beroende på hur många kvadratmeter du har att tillgå. En u-trappa kan fås även med täckta steg vilket möjliggör användningen av utrymmet under trappan till ex förvaring, dock är nackdelen att du inte får samma känsla av öppenhet och ljus insläpp.

Materialval

Materialmässigt kan vi tillverka trappan helt efter dina önskemål. En U-trappa kan du köpa så väl med trä vanger som med metalvanger. Trappdetaljer kan beställas med de flesta träslagen ex i bok, ek, lönn, Mahogny, iroko, Merbau för att nämna några. Det går att få en u-trappa med steg i rostfritt eller lackad metall, sten eller i glas om så önskas.

Säkerhet

Barnsäkerhet är något man skall ta ställning till. För att uppfylla boverkets regler så får inte avståndet mellan stegen överstiga 100 mm, vilket gör att trappan behöver ha små barnskydd under stegen. Ett räcke med liggande stänger är oftast mer tilltalande ur estetisk synvinkel, men vill man följa regelverket får inte räcket vara klätterbart, där av så är endast stående räckesståndare alternativt ett glasräcke som är godkända enligt lag. Mer om barnsäkerhet kan du läsa i boverkets broschyr, klicka här så öppnar den sig i ett nytt fönster. Vi går alltid igenom säkerhetsdetaljerna i samband med ett personligt möte.