Pågående – Slutfört

Byggherre: Fabege
Entreprenör: Zengun och Peab, delad entrepenad
Byggplats: Pastellvägen, nya Söderstaden mittemot Globen
Akitekt: Strategisk Arkitektur
Hyresgäster: Hi3 Access (Tele 3) samt Stokab och EBAB
Leverans: 2018

Bakgrund

På uppdrag av Zengun/Fabegé så har Designtrappan Nordic fått förtroende att bygga trappor och glasräcken, både i högdelen, totalt nio våningsplan samt en större trappa på plan 4-5. Dessutom levererar vi två stycken trappor i lågdelen samt glasräcken i ljusgårdarna, totalt c:a 175 m. Bjälklagskanterna täcks med specialplåtar som sedan behängs med perforerat metallnät som är bakbelyst med ledljus.

Uppdragsbeskrivning

Ta fram lösningar på hur trappor skall utföras i samband med glasräcken till både trapporna och runt bjälklagsöppningar. Ta fram konstruktionsritningar och beräkna laster mm för att få fram så bra lösningar som möjligt enligt de ritningar som Strategisk Arkitektur tagit fram.

Utmärkande för projektet

Det som varit utmärkande för projektet är att det skall uppfylla miljökrav för miljöklassningssystemet BREEM-SE, nivå very good. Detta ställer höga krav på både på utförande och gott samarbete både med byggherre och samtliga inblandande enrepenörer.

 På bilderna nedan ser man trapporna och glasräckena som är placerade i Hi3 Access nya huvudkontor. De har en karaktäristisk orange färg som finns i varumärket och logotypen.

Kontakta oss om du vill veta mer eller diskutera trapplösningar

Namn *
Email *
Fråga/Ämne *
Meddelande *