Projekt

Kund: ALD Bil
Byggherre: Lafina
Byggplats: Täby
Arkitekt:  Arkitetgruppen GKAK
Leverans år 2012

Bakgrund

Lafinas uppdrag var att uppföra ett nytt huvudkontor med utställningshall åt ALD bil och behövde hjälp med en stor frihängande trappa som skulle binda ihop utställningsdelen med kontorsdelen.

Uppdragsbeskrivning

Vårt uppdrag var att ta fram en konstruktionslösning baserat på arkitetgruppen GKAK:s principskiss. Vi tog fram en 3d modell som tydligt illustrerade trappans utseende och visade hur mötet mellan hiss och trappa ser ut. Efter accept från beställaren tillverkade och monterade vi huvudtrappan till ALD bil.

Utmärkande för projektet

Interntrappan är självbärande i sin konstruktion, vilket innebär att det endast används två fästpunkter, en högst upp mot bjälklagskanten samt ett fäste mot golvet.

Vi har använt svart granit som stegbeklädnad, räcken i glas med rostfria stolpar och trä som handledare. Trappan är placerad precis i anslutning till en hiss och vår landningsplatå fungerar även som avstigningsyta för de som använder hissen.

Projektet utfördes enligt utsatt tidsplan och tillsammans med kunden besiktigades trappan och lämnades över till kund helt utan anmärkningar. Vår kund är väldigt nöjd med sin nya trappa och vi tackar för ett gott samarbete med ALD Bil och Lafina.

Kontakta oss om du vill veta mer eller diskutera trapplösningar

Namn *
Email *
Fråga/Ämne *
Meddelande *