Skip to content

Lacefence och Dedots Dekorativa ytskikt och stängsel

Designtrappan AB är Redfort representant i skandinavien för architectural fabrics.

Med Lacefence och Dedots kan du skapa unik design på stängsel, fasader och andra ytskikt.

Se exempel och läs mer på lacefence.se