Skip to content

Link
Raka trappor

Raka trappor

Link
Svängda trappor

Svängda trappor

Link
Spiraltrappor

Spiraltrappor

Link
Frihängande trappor

Frihängande trappor

Link
Interntrappor

Interntrappor

Link
Glastrappor

Glastrappor

Link
Designtrappor

Designtrappor

Link
Ståltrappor

Ståltrappor

SPECIALTRAPPOR, SPIRALTRAPPOR FRÅN IDÈ TILL INSTALLATION

En specialtrappa kännetecknas av fantasi, unik design och oftast tydliga samt höga kundkrav. Det vanliga är att det finns en idé om vad man vill uppnå med trappan och därifrån utvecklar vi idén vidare. Men vi kan likaväl utgå från ett tomt vitt papper där vi tillsammans med kunden tar fram flera olika slags förslag för att hitta vad som tilltalar kunden och sedan anpassa trapplösning helt efter rådande förutsättningar. Vi är vana vid att jobba med kundspecifika krav där alla detaljer är super viktiga. Arbetet med att ta fram en specialtrappa är något vi gör i en nära dialog med kunden samt arkitekten. trappan är en viktig detalj som måste harmonisera med övrig inredning. Vi bistår med vår kompetens och ritningar i 3d så att det finns ett tydlig underlag för fortsatta diskussioner som utmynnar till en helt unik trapplösning.

För inspiration kan du titta på exempel på olika trappformer och trappdesign >>

Som ett exempel på ett krävande specialprojekt kan vi nämna trappan till anrika Skeppsholmskyrkan i centrala Stockholm. Där hade Bacharkitekter och Statens Fastighetsverk tydliga krav på hur arbetet skulle genomföras, eftersom byggnaden är K-märkt.  Mer om detta projekt kan du läsa här.

Att köpa en specialtrappa handlar om att förverkliga sin trappdröm. Det är dessa projekt som vi finner mest stimulerande. Vår filosofi är att trappor är gjorda för att vara unika och desto mer krävande projekt ger större tillfredställelse när projektet är klart. Ett bra exempel är trappan vi levererade till en privatperson på Lidingö. Mer om det projektet kan du läsa här.

Ekonomi

Prismässigt är specialtrappor mer kostsamma då allt skräddarsys efter kundönskemål, men detta vägs upp av att trapporna är vackra och unika. Mycket tid läggs på planering och ritningar. När du beställer en specialtrappa så bistår vi alltid med en helhetslösning med måttagning och installation. Vi anser att en unik och snygg specialtrappa kan höja värdet på de flesta fastigheter, vilket gör en specialtrappan till en bra investering.

Utseende

Här är det fantasin och plånboken som styr. Vi kan ta fram specialtrappor i princip hur du än önskar. Allt handlar om vad du tycker är snyggt. Vill du ha en centerbalk eller två vanger i sidorna eller i mitten, alternativt som en spiraltrappa, men utan centerpelare, eller föredrar du steg som sticker ut ur väggen? Specialtrappor kan ha större steg i början av trappan allt för att göra den mer inbjudande. I princip allt är möjligt att kundanpassa. Med rätt fantasi och rätt budget kan vi ta fram mästerverk. En av våra absolut vackraste trappor är den som vi gjorde för advokatbyrån Vinge.  Mer om detta projekt kan du läsa här.

Funktionalitet

Trappan specialtillverkas för att motsvara alla krav på funktionalitet och form.

Materialval

Det är helt upp till kunden att bestämma materialvalet, givetvis hjälper vi till och ger råd. Det bästa är att boka in ett möte där vi har gått om tid dels att ta alla mått, men även diskutera för och nackdelar med olika trapplösningar.

Säkerhet

Barnsäkerhet är något man skall ta ställning till. För att uppfylla regler så krävs det att man inte har avstånd mellan stegen som är större än 100 mm, vilket gör att trappan behöver ha små barnskydd under stegen. Ett räcke med liggande stänger är oftast mer tilltalande ur estetisk synvinkel, men vill man följa regelverket får inte räcket vara klätterbart, där av så är endast stående räckesståndare alt glasräcke som är godkända enligt lag. Läs gärna mer om boverkets regler här eller så berättar mer när vi träffas för ett första planeringsmöte.